Aktuellt

Vattengymnastiken på Folkhälsans seniorhus Mannerheimvägen 97 hålls sista gången 2.6.2017 före sommarpausen. Vattengymnastiken startar igen 18.8.2017 klockan 10.00. Anmäl dig till kansliet senast 16.8.2017 per telefon 0400 269 553 eller kansliet@ssmn.fi.

Sune Huldin

Ordförande

+358 04 566 87 92

huldin.sune@gmail.com

Monica Andersson

Viceordförande

+358 45 274 35 80

monica.ma.andersson@gmail.com

Kenneth Ekholm

+358 400 845 903

Ledamot

John Campbell

Ledamot

+358 50 322 24 00

Gun-Maj Silander

Ledamot

+358 50 524 70 17

Camilla Hellstedt

Ledamot

+358 50 575 24 76

Tidskriften "Oss emellan" och "Punktchat" på puntkskrift prenumereras till Hörnan, Vi har en mysig läshörna dit medlemmarna är varmt välkomna att läsa tidningen.

Bästa medlem,

Välkommen med att delta i Folkhälsans vattengymnastik fredagar kl. 10.00-11.00,

plats: Folkhälsans seniorhus, Mannerheimvägen 97, Helsingfors.

Det ryms 10-12 deltagare i gruppen. Verksamheten är kostnadsfri för våra medlemmar och stödjande medlemmar. Det finns ingen åldersgräns att delta.

Matsalen är öppen kl 11-14, så om man vill kan man äta husmanskost efter jumpan.

Helsingfors mission kan förmedla ledsagare ta kontakt med Tamara Bergkvist obs ändrad tel. 045-869 0945.