Aktuellt

9.11 klockan 18.00-20.00 har vi månadsträff på Hörnan. Sandra Bergqvist från kommunförbundet kommer och berättar om social- och hälsovårdsreformen (SOTE). Anmäl dig senast 8.11 till kansliet, 0400 269 553 eller kansliet@ssmn.fi

20.12 klockan 19.00 ser vi Fork julshow på Svenska Teatern. Vi har bokat 25 stycken biljetter till priset 30 euro per biljett. Anmäl dig senast 29.11 till kansliet 0400 269 553 eller kansliet@ssmn.fi. Bindande anmälning.

Föreningen håller sitt höstmöte på Hörnan, Parisgränden 2 A 3 lördagen 11.11.2017 klockan 10.00. Stadgeenliga ärenden.

Styrelsen

Efter mötet blir det lunch. Anmäl dig till kansliet senast 3.11 0400269553 eller kansliet@ssmn.fi

13.11 klockan 15-17.00 måndagsträff på kampens servicehus, Salomonsgatan 21. Reidar Wasenius fortsätter med minnesträning. Vi börjar med kaffet 15.00 och kursen startar klockan 15.30. Anmäl dig till kansliet senast 8.11. 0400 269 553 eller kansliet@ssmn.fi

Välkommen!

Vi ordnar yoga ifall det finns intresse, minst 5 personer bor delta. Kursen hålls på Hörnan, tisdagar med början 31.10 klockan 15-00-16.30. Som lärare fungerar Siv Välimäki. Bindande anmälningar görs till kansliet 0400 269 553 eller kansliet@ssmn.fi. Deltagaravgiften är 30 euro per person.

Vattengymnastiken fortsätter på Folkhälsans seniorhus Mannerheimvägen 97 fredagar klockan 10.00-11.00. Det ryms nya deltagare med i gruppen. Vattengymnastiken är gratis för föreningens medlemmar. Anmäl dig till kansliet 0400 269 553  eller kansliet@ssmn.fi

Sune Huldin

Ordförande

+358 04 566 87 92

huldin.sune@gmail.com

Monica Andersson

Viceordförande

+358 45 274 35 80

monica.ma.andersson@gmail.com

Kenneth Ekholm

+358 400 845 903

Ledamot

John Campbell

Ledamot

+358 50 322 24 00

Gun-Maj Silander

Ledamot

+358 50 524 70 17

Camilla Hellstedt

Ledamot

+358 50 575 24 76

Tidskriften "Oss emellan" och "Punktchat" på puntkskrift prenumereras till Hörnan, Vi har en mysig läshörna dit medlemmarna är varmt välkomna att läsa tidningen.

Bästa medlem,

Välkommen med att delta i Folkhälsans vattengymnastik fredagar kl. 10.00-11.00,

plats: Folkhälsans seniorhus, Mannerheimvägen 97, Helsingfors.

Det ryms 10-12 deltagare i gruppen. Verksamheten är kostnadsfri för våra medlemmar och stödjande medlemmar. Det finns ingen åldersgräns att delta.

Matsalen är öppen kl 11-14, så om man vill kan man äta husmanskost efter jumpan.

Helsingfors mission kan förmedla ledsagare ta kontakt med Tamara Bergkvist obs ändrad tel. 045-869 0945.