Aktuellt

Vid föreningens höstmöte den 12 november återvaldes styrelsens ordförande Göran Sjöstedt för år 2017. Också viceordförande Birgitta Nordström återvaldes. Vid valet av fem medlemmar i styrelsen förrättades valet genom sluten omröstning eftersom mötet hade att välja mellan sex föreslagna personer. De personer som valdes var Christel Eriksson, Ekenäs, Fredrik Lindgren, Tenala, Gungärd Sandberg, Hangö, Jan-Peter Sjöholm, Ekenäs och som ny i styrelsen Tea Tanner, Ingå.

 

Varje torsdag klockan 14.00 ordnar föreningen i samarbete med Folkhälsan Balanskurs i Seniorahuset i Ekenäs. Adressen är Prästängsgatan 14, men ingång till kursplatsen är från gården med infart från Grav Morizgatan. Pirjo Laatikainen leder kursen

Läsecirkeln samlas följande gång ​onsdagen den 22 februari 2017 klockan 15.00 i Lyan. Frågor om kusen besvaras av Eeva Hanner, 050 595 4946.

Herrklubben samlas en gång per månad i Lyan, Ekenäs. Nästa möte torsdagen den 23 februari klockan 15.00. Ring Börje Broberg, 044 5410 679 för mera information.

Välkommen med i aktiviteter ordnade av förenigen Svenska synskadade i Västnyland rf. För information kan du kontakta föreningens ordförande Göran Sjöstedt på telefon 040 502 8124 (goran.sjostedt@hus.fi), viceordförande Birgitta Nordström, 044 336 8060 (birgitta.nordstrom@brev.fi), föreningens sekreterare Börje Broberg 044 5410 679 (ssvn@brev.fi).

 

Välkommen med i verksamheten

Programmet för aktiviteter våren 2017 finns i verksamhetscentret Lyan, Prästängsgatan 12 i Ekenäs. Du kan också beställa det av sekreteraren, tel 044 5410 679.

Aktiviteterna under arbete är på onsdagar läsecirkel, på torsdagar balanskurs, herrklubben och bowling/biljard, fredagar boccia och samtalsgrupp hos Folkhälsan. Syntolkningen av fotboll och handboll fortsätter.

Om du har förslag till aktiviteter är du välkommen att höra av dig till någon av personerna under rubriken Kontaktuppgifter