Aktuellt

Välkommen till föreningen SSVN;s julfest lördagen den 8 december. Julfesten firas på restaurang Smakhuset i Ekenäs klockan 13.00. Smakhuset finns på det fd seminarieområdet och har adressen Seminariestigen 6. Ingång med bekväma trappor och ramp för rullstolar och rollatorer finns i den övre gaveln av huset, dvs gaveln mot Raseborgsvägen.

Anmälningarna måste vara hos Birgitta senast lördagen den 1 december. Ring alltså under vecka 48 till telefon 044 336 8060 och anmäl dig.

Restaurangen bjuder på traditionell julmat, föreningen ser till att det finns matdrycker.

Vi ska också försöka få igång läsecirkeln igen. Om du är intresserad och dra läsecirkeln eller vet någon annan som skulle vilja dra läsecirkeln, så hör av er till vår sekreterare Börje Broberg tel 044 5410 679

FSS ger ut tidningen Västra Nyland som taltidning i samarbete med Finlands Svenska Taltidningsförening och Synskadades Förbund. Även FSS medlemstidningar kommer ut i ljudformat. För att lyssna på tidningarna behövs en taltidningsbox, dvs en Daisyspelare, och allla ordinarie medlemmar är berättigade till en spelare.

För att få en spelare eller för att prenumerera på en taltidning, kontakta rehabiliteringsrådgivare Tina Hultgren, telefon 050 561 2951. För teknisk hjälp, kontakta projektledare Niklas Finnäs, telefon 050 4600 409

Kom med och spela Boccian på fredagar kl.14.00 - 16.00. Vi samlas i Seminarieskolans jumppasal.

 

 

Föreningens höstmöte hölls den 8 november och beslöt om nästa års styrelse, budget och verksamhetsplan. Styrelsen för år 2019 fick förljande sammansättning:Oordförande Göran Sjöstedt, viceordförande Tea Tanner och medlemmarna Birgitta Nordström Karis, Christel Eriksson Ekenäs, Torolf Grünn Ekenäs,Thea Lindholm Snappertuna och Rolf Holmberg Ingå.

Medlemsavgiften år 2019 äe densamma som under innevarande år, 10 euro både för ordinarie och stödjande medlem. Verksamhetspanen och budgeten följer i stora drag årets motsvarande.

Välkommen med i aktiviteter ordnade av förenigen Svenska synskadade i Västnyland rf. För information kan du kontakta föreningens ordförande Göran Sjöstedt på telefon 040 502 8124 (goran.sjostedt(at)hus.fi), viceordförande Birgitta Nordström, 044 336 8060 (birgitta.nordstrom(at)brev.fi), föreningens sekreterare Börje Broberg 044 5410 679 (ssvn(at)brev.fi). Rådgivning i frågor om synskador ger rehabiliteringsrådgivare Tina Hultgren, 050 5612 951 (tina.hultgren(at)fss.fi).

 

Välkommen med i verksamheten

Programmet för aktiviteter hösten 2018 finns i verksamhetscentret Lyan, Prästängsgatan 12 i Ekenäs. Du kan också beställa det av sekreteraren, tel 044 5410 679.

Aktiviteterna under arbete är på onsdagar läsecirkel, på torsdagar balanskurs, herrklubben, fredagar boccia och samtalsgrupp hos Folkhälsan. Syntolkningen av fotboll och handboll fortsätter.

Om du har förslag till aktiviteter är du välkommen att höra av dig till någon av personerna under rubriken Kontaktuppgifter