Händelsekalendern

Sat 18.11.2017 kl (All day) to Sun 19.11.2017 kl (All day)

Förbundets stadgeenliga höstmöte, samt utvidgat planeringsråd i Seinäjoki.