Händelsekalendern

30.1.2019 10.00 - 15.00

på Fresco Ravintolat Oy, Statens Ämbetshus, Självständighetsplan 2 i Åbo.