Finlands Synskadade

FS är förbundets organisationstidning. Tidningen utkommer med tio nummer per år i storstil, punktskrift, som taltidning på cd och på nätet. Tidningen kan också beställas via e-post.

Utgivare

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf

Chefredaktör

Henrika Jakobsson
044-712 3017
henrika.jakobsson@fss.fi

Prenumerationer och adressändringar

FSS Kansli
09-6962 300
kansliet@fss.fi

Utgivningsschema 2018

          Deadline          Utkommer    
Nr 1    Torsdag 11.1     Torsdag 25.1
Nr 2    Tisdag 6.2       Torsdag 22.2
Nr 3    Tisdag 6.3       Torsdag 22.3
Nr 4    Tisdag 10.4     Torsdag 25.4
Nr 5    Tisdag 8.5       Torsdag 24.5
Nr 6    Tisdag 12.6     Torsdag 28.6
Nr 7    Tisdag 21.8     Torsdag 6.9
Nr 8    Tisdag 18.9     Torsdag 4.10
Nr 9    Tisdag 23.10   Torsdag 8.11
Nr 10  Tisdag 27.11    Fredag 14.12

 

Arkiv