Kvinna med vit käpp

Vill du veta något om synskador eller synskadade? Vad innebär det att leva med en synnedsättning? Hur upplever man det? Om du inte hittar svaret på din fråga här kan du kontakta oss. 

Sex stycken glada golfare och en ledarhund

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf har sju distriktsföreningar med verksamhetscentrum i Jakobstad, Vasa, Åbo, Mariehamn, Ekenäs, Helsingfors och Borgå.

Grundkurs i punktskrift

För gemenskap, underhållning eller som ett nyttigt verktyg i vardagen - det finns många anledningar att lära sig punktskrift också för dig som ännu har synrester kvar.

FSS söker en socialpolitisk sakkunnig

Som socialpolitisk sakkunnig arbetar du med FSS intressebevakning och påverkansarbete. Du skriver utlåtanden och följer aktivt med lagstiftningsberedning som kan påverka personer med synnedsättning. Du deltar i samarbetsnätverk och ansvarar för att informera och utbilda förbundets och distriktsföreningarnas personal och förtroendevalda om påverkansarbete och lagreformer.

Friidrottstävlingarna

FSS verkar för att Finlands svenskspråkiga synskadade skall uppnå full samhällelig delaktighet och jämlikhet. Förbundets serviceutbud och intressebevakning utgör en del av den tredje sektorns insatser för ett tryggare och mer jämlikt samhälle.

Man och kvinna som lagar mat

En synnedsättning kommer oftast som en chock för de flesta. Med rätt form av rehabilitering, hjälpmedel och information kommer du att ha en fortsatt god livskvalitet.

Illustration av glaukom

Information om de vanligaste ögonsjukdomarna i Finland och illustrationer för hur de upplevs.

Samarbetspartner och understödare

Logo: Med stöd av Veikkaus intäkter.
Finlands DAISY-konsortium logo
Kolibre logo
Prenumerera på Startsidan innehållsflöde