Åbolands taltidningsförening rf

Åbolands Taltidningsförening är en idéell förening som utger Åbo Underrättelser i digital form för synskadade och andra personer med lässvårigheter.

Föreningen grundades 1.6.1981. ÅU utkom på kassett från och med 1.3.1982 till och med 23.12.2008, därefter har ÅU utkommit i digital form. Under åren har ÅU visat sig ha ett stort värde för ett betydande antal människor som inte kan läsa en vanlig tryckt tidning.

ÅU utkommer 5 gånger i veckan. Priset är 50 euro per år. Prenumerationer tas emot av Johan Moberg, tfn 0500-805 198.

Taltidningen görs i Åbo Underrättelsers utrymmen och samtidigt som den tryckta tidningen. På grund av detta har man dagens taltidning tillhanda. Föreningen har åtta aktiva inläsare och envar sätter sin prägel på tidningen. Det blir därför inte enformigt för prenumeranterna att lyssna på ÅU.

Till föreningens styrelse hör följande personer:

Moberg Johan, ordförande
Michelsson Åsa, viceordförande

Åminne Carin, sekreterare utanför styrelsen
Törnqvist Marita, kassör
Nordling Valter, styrelsemedlem

Lindström Gunhild, styrelsemedlem
Lindroos Kim, styrelsemedlem
Johansson Joacim, styrelselemedlem

 

Ytterligare information ger ordförande Johan Moberg, telefon 0500-805198.