Aktuellt

Fågelvandring anpassad för synsvaga tillsammans med fågelguiden Hans G. Hästbacka. Den första kvällen 24.4 kl. 18-20.00 är en teoriföreläsning i Åbolands synskadades lokal vid Eriksgatan 5 A 9 i centrum av Åbo. Summer nere vid ytterdörren.

De två andra gångerna 2.5 och 15.5 rör vi oss till fots på promenadvänliga stigar i fågelrika områden i Åbo ca 2,5 h/kväll kl. 18-20.30. Också rullstolsburna kan delta. Vi artbestämmer fåglar, hör på fåglarnas vårsång och andra läten samt lär oss mera om våra fåglars utbredning, levnadsvanor och häckningsbiotoper.

Det blir stadgeenligt årsmöte på Centret torsdagen den 15 mars klockan 15.00 och sen ett föredrag av Anders Fagerlund med temat ”skärgårdshistorier” Mycket intressant. Trakteringen sköts av Lions Club Åbo/Skolan med vin och ost tasting som avslut på dagen som slutar cirka klockan 18.30.

Föreningen har 20 platser till skärgårdskonserten på Åbo svenska teater, framförd av Essi Luttinen och Sören Lillkung den 21.4. Bindande anmälningar senast 23.3.

Åbo stad erbjuder ett Följeslagarkort för Åbobor gällande idrotts- och kulturevenemang. Kortet berättigar till gratis inträde för följeslagare till vissa kulturella eller idrottsliga händelser. Observera att detta inte gäller för Pargas eller Kimito.

För ansökan kontakta Håkan på telefon 0400 151 322.

Bowlingen fortsätter varje fredag klockan 13-14.00 i Pargas på Kasirata. Välkommen med och slå en strike.