FÅGELVANDRING FÖR SYNSVAGA, tre vårkvällar.

Fågelvandring anpassad för synsvaga tillsammans med fågelguiden Hans G. Hästbacka. Den första kvällen 24.4 kl. 18-20.00 är en teoriföreläsning i Åbolands synskadades lokal vid Eriksgatan 5 A 9 i centrum av Åbo. Summer nere vid ytterdörren.

De två andra gångerna 2.5 och 15.5 rör vi oss till fots på promenadvänliga stigar i fågelrika områden i Åbo ca 2,5 h/kväll kl. 18-20.30. Också rullstolsburna kan delta. Vi artbestämmer fåglar, hör på fåglarnas vårsång och andra läten samt lär oss mera om våra fåglars utbredning, levnadsvanor och häckningsbiotoper.

Utrustning: lämpliga ytterkläder och skodon, eventuellt egen handkikare och fågelbok. Gärna också termos + "fika" samt sittunderlag.

Åbolands synskadade r.f. betalar kursavgiften. Anmälningar senast 16.4 till Håkan Ström på telefon 0400 151322 eller via synskadade@gmail.com

Lionsklubben Skolan i Åbo ställer upp med stödpersoner.