Stadgeenligt Höstmöte 28.11 klockan 13-15.00 på Centret