Styrelsemöte 16.1.2018 klockan 13-15.30 på Centret