Styrelsemöte 26.6.2018 klockan 13-15.30 på Centret