Styrelsemöte onsdagen den 29.8.2018 klockan 13-15.30 på Centret