Taltidningar

FSS ger ut Åbo Underrättelser som taltidning i samarbete med Finlands Svenska Taltidningsförening rf och Synskadades förbund. Även FSS medlemstidningar utkommer i ljudformat. För att lyssna på tidningarna behövs en taltidningsbox, dvs. en Daisyspelare, och alla ordinariemedlemmar är berättigade till en spelare.

För att få en spelare eller för att prenumerera på en taltidning, kontakta rehabiliteringsrådgivare Stina Nygård, tel. 050-595 4377. För teknisk handledning och hjälp, kontakta taltidningsstödperson Joacim Johansson, tel. 0400 946 323.