Ljudböcker

Biblioteket har lånat ut ljudböcker till Ankaret. Kontakta Gunnel, tel. 19670, för mera information.