På kommande

Vita käppens dag den 15 oktober, vi träffas på handicampen kl 13.00 och promenerar till något trevligt café.

Seniormässa på Rödakorsgården den 24 oktober kl 12-15. Vi kommer att vara där vid ett bord så välkomna dit och prata med oss.

Telefonkurs 24 oktober kl 18.00 på Ankaret. Anmälan om deltagande till kansliet Ankaret senast den 18 oktober kl 12.00.

Månadsmöte 12 november kl 18.00 på Ankaret. Vi besöks av synterapeut Åsa Rehn-Isaksson.

Finlands svenska synskadade har höstmöte i Valkeakoski den 17-18 november. Anmälan deltagande till kansliet Ankaret senast 17 oktober kl 12.00