Sjukskriven

Organisationssekreteraren kommer att var sjukskriven fr.o.m. den 14 mars 2 - 3 månader.