Aktuellt

Augusti

Måndagsträffar:

20.8 klockan 13.00-15.00

Vi besöker Brunakärrs koloniträdgård

27.8 klockan 13.00-15.00 lunch på Hörnan och skivråd

 

September

3.9 klockan 13.00-15.00 rehabiliteringsrådgivare Ann-Catrin Tylli kommer och besöker oss

10.9 klockan 15.00-17.00 information om avfallshantering och sortering. Vi träffas på Kampens servicehus, Salomongatan 21

17.9 klockan 10.30-15.00 må bra-dag på Folkhälsanhuset i Hagalund, Vindgränden 6

Vi börjar med en gymnastikgrupp torsdag 6.9 klockan 13.30-14.30 vid Folkhälsans servicehus, Mannehreimvägen 97. Gruppen samlas i gymnastiksalen 10 gånger under hösten, och gruppen dras av fysioterapeut Hedvig Lundsten. Deltagaravgiften är 15 euro per person. Det blir styrke- och balansträning.

Anmäl dig till kansliet senast 1.9 till kansliet, telefon 0400 269 553 eller kansliet@ssmn.fi

 

Välkomen att delta!
 

Vattengymnastiken startar igen fredag 17.8 klockan 10.00-11.00 vid Folkhälsans servicehus, Mannerheimvägen 97. Det ryms med 10-12 deltagare i gruppen. Deltagandet är gratis.

Anmäl dig till kansliet senast 15.8 telefon 0400 269 553 eller kansliet@ssmn.fi

 

Välkommen!

Sune Huldin

Ordförande

+358 04 566 87 92

huldin.sune@gmail.com

Monica Andersson

Viceordförande

+358 45 274 35 80

monica.ma.andersson@gmail.com

Emma Rasela

+358 40 553 47 52

Ledamot

emma.rasela@gmail.com

Petri Nokkala

Ledamot

petri.nokkala@gmail.com

Gun-Maj Silander

Ledamot

+358 50 524 70 17

Tidskriften "Oss emellan" och "Punktchat" på puntkskrift prenumereras till Hörnan, Vi har en mysig läshörna dit medlemmarna är varmt välkomna att läsa tidningen.

Helsingfors mission kan förmedla ledsagare ta kontakt med Tamara Bergkvist obs ändrad tel. 045-869 0945.