Årsmöte

Föreningen håller stadgeenligt årsmöte lördagen 21.4.2018 klockan 10.00 på Hörnan, Parisgränden 2 A 3.

Stadgeenliga ärenden behandlas.

Styrelsen

 

Efter mötet bjuds på kaffe och tilltugg.

Artiklar

Tillkännagivande 17.6.2014

Ändringar i Helsingforsbornas färdtjänst

Helsingfors social- och hälsovårdsverk kommer under de närmaste månaderna att per brev eller telefon vara i kontakt med de kunder, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors. Syftet är att utreda ifall de färdtjänstkunder, som lämnat Resetjänsten, har orsaker till varför de vill fortsätta att stå utanför den, eller ifall de igen vill börja bli användare av Resetjänsten och Palmias förmedlingscentral. Frågan berör uppskattningsvis ca 700 synskadade personer i Helsingfors.