Friluftsveckoslut på Kaisankoti 26-27.5

Föreningen ordnar ett friluftsveckoslut på Kaisankoti i Esbo, 26-27.5. Vi kommer att ha olika utomhus aktiviteter, naturstig, upplever naturens dofter, former ljud m.m. Deltagaravgiften för föreningens medlemmar är 40 euro och priset inkluderar helpension i dubbel eller enkelrum. Sista anmälningsdagen är 3.5 till kansliet. 0400269553 eller kansliet@ssmn.fi

 

Artiklar

Tillkännagivande 17.6.2014

Ändringar i Helsingforsbornas färdtjänst

Helsingfors social- och hälsovårdsverk kommer under de närmaste månaderna att per brev eller telefon vara i kontakt med de kunder, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors. Syftet är att utreda ifall de färdtjänstkunder, som lämnat Resetjänsten, har orsaker till varför de vill fortsätta att stå utanför den, eller ifall de igen vill börja bli användare av Resetjänsten och Palmias förmedlingscentral. Frågan berör uppskattningsvis ca 700 synskadade personer i Helsingfors.