Gymnastik

Vi börjar med en gymnastikgrupp torsdag 6.9 klockan 13.30-14.30 vid Folkhälsans servicehus, Mannehreimvägen 97. Gruppen samlas i gymnastiksalen 10 gånger under hösten, och gruppen dras av fysioterapeut Hedvig Lundsten. Deltagaravgiften är 15 euro per person. Det blir styrke- och balansträning.

Anmäl dig till kansliet senast 1.9 till kansliet, telefon 0400 269 553 eller kansliet@ssmn.fi

 

Välkomen att delta!