Höstmöte

Föreningens höstmöte hålls på Hörnan, Parisgränden 2 a 3, 00560 Helsingfors lördagen 24.11.2018 klockan 12.00.

Stadgeenliga ärenden behandlas.

Styrelsen.

Efter mötet blir det kaffe med dopp, så anmäl dig senast 21.11.2018 till kansliet.

Telefon 0400 269 553 eller kansliet@ssmn.fi

Välkommen!