Sjukfrånvaro

OBS! Distriktssekreterare Ulla Jensen är sjukledig t.o.m. 31.12.2018. Ordförande Monica Andersson svarar på frågor som berör föreningen och dess verksamhet under tiden.

 

Höstmöte

Föreningens höstmöte hålls på Hörnan, Parisgränden 2 a 3, 00560 Helsingfors lördagen 24.11.2018 klockan 12.00.

Stadgeenliga ärenden behandlas.

Styrelsen.

Efter mötet blir det kaffe med dopp, så anmäl dig senast 21.11.2018 till kansliet.

Telefon 0400 269 553 eller kansliet@ssmn.fi

Välkommen!