Måndagsträff

21.5 klockan 15.00-17.00 måndag

 

Vi har sista gången minnesträning med Reidar Wasenius. OBSERVERA! platsen, vi träffas på Hörnan.

Anmäl dig till kansliet senast 21.5

Välkommen!

Artiklar

Föreningens sommarläger ordnas i Vichtis 28-30.8. bindande anmälningar till kansliet senast 8.8. Deltagaravgiften för föreningens medlemmar är 100 euro per person. Här under kan du se programmet för lägret.

Välkommen!

 

Sommarlägret 28-30.8.2018

 

28.8. Tisdag

 

9.00 Start från Borgå, Fredsgatan 20

9.20 Box fd Shell

9.25 Söderkulla

10.15 Start från Kiasma,  mot Vichtis

11.00 Ankomst till Enä-Seppä kursgård

12.00 Lunch

14.00 Henrik kommer och berättar om Vichtis historik

14.30 Kaffe

Tillkännagivande 17.6.2014

Ändringar i Helsingforsbornas färdtjänst

Helsingfors social- och hälsovårdsverk kommer under de närmaste månaderna att per brev eller telefon vara i kontakt med de kunder, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors. Syftet är att utreda ifall de färdtjänstkunder, som lämnat Resetjänsten, har orsaker till varför de vill fortsätta att stå utanför den, eller ifall de igen vill börja bli användare av Resetjänsten och Palmias förmedlingscentral. Frågan berör uppskattningsvis ca 700 synskadade personer i Helsingfors.