Musikal

Föreningen har bokat biljetter till Chess 12.12.2018 på Svenska teatern klockan 19.00. Biljetterna måste lösas in senast 31.5, så sista anmälningsdagen är 31.5. Biljetterna kostar 42 euro per stycket. Anmäl dig till kansliet, 0400269553 eller kansliet@ssmn.fi

Artiklar

Tillkännagivande 17.6.2014

Ändringar i Helsingforsbornas färdtjänst

Helsingfors social- och hälsovårdsverk kommer under de närmaste månaderna att per brev eller telefon vara i kontakt med de kunder, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors. Syftet är att utreda ifall de färdtjänstkunder, som lämnat Resetjänsten, har orsaker till varför de vill fortsätta att stå utanför den, eller ifall de igen vill börja bli användare av Resetjänsten och Palmias förmedlingscentral. Frågan berör uppskattningsvis ca 700 synskadade personer i Helsingfors.