Musikstund

19.4, torsdag,  klockan 18.00-20.00

Vi kommer att börja med en musikserie en gång i månaden. Det blir varje gång ett särskilt tema för kvällen, och det första temat är barockmusik. Föreläsaren heter Christian Holmqvist och han är filosofie magister i musikvetenskap. Han berättar och så får vi höra på musik på temat som han valt att presentera. Christian kommer att komma en gång i månaden, så ännu i maj kommer vi att ha en musikstund. Anmäl dig till kansliet senast 18.4.

 

 

Artiklar

Tillkännagivande 17.6.2014

Ändringar i Helsingforsbornas färdtjänst

Helsingfors social- och hälsovårdsverk kommer under de närmaste månaderna att per brev eller telefon vara i kontakt med de kunder, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors. Syftet är att utreda ifall de färdtjänstkunder, som lämnat Resetjänsten, har orsaker till varför de vill fortsätta att stå utanför den, eller ifall de igen vill börja bli användare av Resetjänsten och Palmias förmedlingscentral. Frågan berör uppskattningsvis ca 700 synskadade personer i Helsingfors.