Teater

20.12 klockan 19.00 ser vi Fork julshow på Svenska Teatern. Vi har bokat 25 stycken biljetter till priset 30 euro per biljett. Anmäl dig senast 29.11 till kansliet 0400 269 553 eller kansliet@ssmn.fi. Bindande anmälning.

Artiklar

Tillkännagivande 17.6.2014

Ändringar i Helsingforsbornas färdtjänst

Helsingfors social- och hälsovårdsverk kommer under de närmaste månaderna att per brev eller telefon vara i kontakt med de kunder, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors. Syftet är att utreda ifall de färdtjänstkunder, som lämnat Resetjänsten, har orsaker till varför de vill fortsätta att stå utanför den, eller ifall de igen vill börja bli användare av Resetjänsten och Palmias förmedlingscentral. Frågan berör uppskattningsvis ca 700 synskadade personer i Helsingfors.