Tunaberg

Onsdagen 21.2 klockan 13.00-15.00 besöker vi Tunabergs servicehus i Esbo, Framnäsängen 4 (Etuniitty). De som har färdtjänst kommer med den, men de som inte har och villl delta kontaktar kansliet. Vi får en presentation om  Tunabergs verksahet, vi dricker kaffe och har gemensam frågesport.

Anmäl om ditt medverkande senast 20.2 till kansliet 0400 269 553 eller kansliet@ssmn.fi

Artiklar

Tillkännagivande 17.6.2014

Ändringar i Helsingforsbornas färdtjänst

Helsingfors social- och hälsovårdsverk kommer under de närmaste månaderna att per brev eller telefon vara i kontakt med de kunder, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors. Syftet är att utreda ifall de färdtjänstkunder, som lämnat Resetjänsten, har orsaker till varför de vill fortsätta att stå utanför den, eller ifall de igen vill börja bli användare av Resetjänsten och Palmias förmedlingscentral. Frågan berör uppskattningsvis ca 700 synskadade personer i Helsingfors.