Utfärd till Nådendal 19.7

Vi gör en utfärd till Nådendal 19.7. Deltagaravgiften för föreningens medlemmar är 40 euro per person. Bindande anmälningar senast 15.6 till kansliet.

Välkommen!

Utfärd till Nådendal 19.7

 

09.00 Borgå turisthållplats

Fredsgatan 20

09.20 Box fd. Shell

09.25 Söderkulla

10.15 Kiasma Mannerheimplatsen

11.30 Piihovi

12.30 Restaurant Trappi lunch

14.00 Avfärd mot Gullranda

14.15 Besök i Gullranda trädgård

15.30 Besöker vi Nådendals gamla klosterkyrka

16.00 Fritid i gamlastaden

17.30 Startar vi hemåt

18.30 Salo Piihovi

20.00 Kiasma Mannerheimplatsen

20.30 Söderkulla

20.35 Box fd Shell

21.00 Borgå turisthållplats Fredsgatan 20

Artiklar

Föreningens sommarläger ordnas i Vichtis 28-30.8. bindande anmälningar till kansliet senast 8.8. Deltagaravgiften för föreningens medlemmar är 100 euro per person. Här under kan du se programmet för lägret.

Välkommen!

 

Sommarlägret 28-30.8.2018

 

28.8. Tisdag

 

9.00 Start från Borgå, Fredsgatan 20

9.20 Box fd Shell

9.25 Söderkulla

10.15 Start från Kiasma,  mot Vichtis

11.00 Ankomst till Enä-Seppä kursgård

12.00 Lunch

14.00 Henrik kommer och berättar om Vichtis historik

14.30 Kaffe

Tillkännagivande 17.6.2014

Ändringar i Helsingforsbornas färdtjänst

Helsingfors social- och hälsovårdsverk kommer under de närmaste månaderna att per brev eller telefon vara i kontakt med de kunder, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors. Syftet är att utreda ifall de färdtjänstkunder, som lämnat Resetjänsten, har orsaker till varför de vill fortsätta att stå utanför den, eller ifall de igen vill börja bli användare av Resetjänsten och Palmias förmedlingscentral. Frågan berör uppskattningsvis ca 700 synskadade personer i Helsingfors.