Välkommen med att delta i vattengymnastik

Bästa medlem,

Välkommen med att delta i Folkhälsans vattengymnastik fredagar kl. 10.00-11.00,

plats: Folkhälsans servicehus, Mannerheimvägen 97, Helsingfors.

Det ryms 10-12 deltagare i gruppen. Verksamheten är kostnadsfri för våra medlemmar och stödjande medlemmar. Det finns ingen åldersgräns att delta.

Matsalen är öppen kl 11-14, så om man vill kan man äta husmanskost efter jumpan.

Gymnastiken sker I EN TERAPIBASSÄNG MED VATTEN PÅ CA 32 GRADER, GOLVET SLUTTAR LÄTT MED TRE OLIKA NIVÅER, SÅ DET PASSAR SÅVÄL LÅNG SOM KORT. KONTAKTA Mellis KANSLIET FÖR MERA INFORMATION tel 0400 269 553.
 

 

Artiklar

Föreningens sommarläger ordnas i Vichtis 28-30.8. bindande anmälningar till kansliet senast 8.8. Deltagaravgiften för föreningens medlemmar är 100 euro per person. Här under kan du se programmet för lägret.

Välkommen!

 

Sommarlägret 28-30.8.2018

 

28.8. Tisdag

 

9.00 Start från Borgå, Fredsgatan 20

9.20 Box fd Shell

9.25 Söderkulla

10.15 Start från Kiasma,  mot Vichtis

11.00 Ankomst till Enä-Seppä kursgård

12.00 Lunch

14.00 Henrik kommer och berättar om Vichtis historik

14.30 Kaffe

Tillkännagivande 17.6.2014

Ändringar i Helsingforsbornas färdtjänst

Helsingfors social- och hälsovårdsverk kommer under de närmaste månaderna att per brev eller telefon vara i kontakt med de kunder, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors. Syftet är att utreda ifall de färdtjänstkunder, som lämnat Resetjänsten, har orsaker till varför de vill fortsätta att stå utanför den, eller ifall de igen vill börja bli användare av Resetjänsten och Palmias förmedlingscentral. Frågan berör uppskattningsvis ca 700 synskadade personer i Helsingfors.