Vattengymnastik

Vattengymnastiken fortsätter på Folkhälsans seniorhus Mannerheimvägen 97 fredagar klockan 10.00-11.00. Det ryms nya deltagare med i gruppen. Vattengymnastiken är gratis för föreningens medlemmar. Anmäl dig till kansliet 0400 269 553  eller kansliet@ssmn.fi

Artiklar

Tillkännagivande 17.6.2014

Ändringar i Helsingforsbornas färdtjänst

Helsingfors social- och hälsovårdsverk kommer under de närmaste månaderna att per brev eller telefon vara i kontakt med de kunder, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors. Syftet är att utreda ifall de färdtjänstkunder, som lämnat Resetjänsten, har orsaker till varför de vill fortsätta att stå utanför den, eller ifall de igen vill börja bli användare av Resetjänsten och Palmias förmedlingscentral. Frågan berör uppskattningsvis ca 700 synskadade personer i Helsingfors.