Aktuellt

Vi gör en gemensam utfärd till Kotka och Abborfors med Östis. Deltagaravgiften för föreningens medlemmar är 40 euro per person. Bindande anmälningat senast 15.5 till kansliet.

19.4, torsdag,  klockan 18.00-20.00

Vi kommer att börja med en musikserie en gång i månaden. Det blir varje gång ett särskilt tema för kvällen, och det första temat är barockmusik. Föreläsaren heter Christian Holmqvist och han är filosofie magister i musikvetenskap. Han berättar och så får vi höra på musik på temat som han valt att presentera. Christian kommer att komma en gång i månaden, så ännu i maj kommer vi att ha en musikstund. Anmäl dig till kansliet senast 18.4.

 

 

Författaren Johanna Holmström kommer och berättar om sin bok, själarnas ö, tisdagen den 10.4 klockan 18.00-20.00 på Hörnan.

Anmäl dig till kansliet senast 9.4, 0400 269 553 eller kansliet@ssmn.fi

Föreningen har bokat biljetter till Chess 12.12.2018 på Svenska teatern klockan 19.00. Biljetterna måste lösas in senast 31.5, så sista anmälningsdagen är 31.5. Biljetterna kostar 42 euro per stycket. Anmäl dig till kansliet, 0400269553 eller kansliet@ssmn.fi

Föreningen ordnar ett friluftsveckoslut på Kaisankoti i Esbo, 26-27.5. Vi kommer att ha olika utomhus aktiviteter, naturstig, upplever naturens dofter, former ljud m.m. Deltagaravgiften för föreningens medlemmar är 40 euro och priset inkluderar helpension i dubbel eller enkelrum. Sista anmälningsdagen är 3.5 till kansliet. 0400269553 eller kansliet@ssmn.fi

 

Föreningen håller stadgeenligt årsmöte lördagen 21.4.2018 klockan 10.00 på Hörnan, Parisgränden 2 A 3.

Stadgeenliga ärenden behandlas.

Styrelsen

 

Efter mötet bjuds på kaffe och tilltugg.

Vattengymnastiken fortsätter på Folkhälsans seniorhus Mannerheimvägen 97 fredagar klockan 10.00-11.00. Det ryms nya deltagare med i gruppen. Vattengymnastiken är gratis för föreningens medlemmar. Anmäl dig till kansliet 0400 269 553  eller kansliet@ssmn.fi

Sune Huldin

Ordförande

+358 04 566 87 92

huldin.sune@gmail.com

Monica Andersson

Viceordförande

+358 45 274 35 80

monica.ma.andersson@gmail.com

Emma Rasela

+358 40 553 47 52

Ledamot

emma.rasela@gmail.com

Petri Nokkala

Ledamot

petri.nokkala@gmail.com

Gun-Maj Silander

Ledamot

+358 50 524 70 17

Tidskriften "Oss emellan" och "Punktchat" på puntkskrift prenumereras till Hörnan, Vi har en mysig läshörna dit medlemmarna är varmt välkomna att läsa tidningen.

Bästa medlem,

Välkommen med att delta i Folkhälsans vattengymnastik fredagar kl. 10.00-11.00,

plats: Folkhälsans seniorhus, Mannerheimvägen 97, Helsingfors.

Det ryms 10-12 deltagare i gruppen. Verksamheten är kostnadsfri för våra medlemmar och stödjande medlemmar. Det finns ingen åldersgräns att delta.

Matsalen är öppen kl 11-14, så om man vill kan man äta husmanskost efter jumpan.

Helsingfors mission kan förmedla ledsagare ta kontakt med Tamara Bergkvist obs ändrad tel. 045-869 0945.