Årsmöte 13.3.2018

Föreningens årsmöte hålls tisdagen 13.3 kl 18 på verksamhetscentret Fyren. På mötet behandlas i § 10 nämnda ärenden. Kaffeservering. Välkomna!