Bowling på måndagar kl 12.30

Bowling gruppen tränar på måndagar kl 12.30 på Idrottsgården i Jakobstad.