Goja 22 syntolkas 25.11 kl 19

Teater Jacobs revy "Goja 22" syntolkas på Brandkårshuset i Jakobstad lördagen 25.11 kl 19.00. Biljetterna kostar 23,- € (inkl kaffe och garderobsavg.) Anmäl till A-S G tfn 050-3795 658 senast 17.11.