Karaträff 25.10.2018 kl 12.30

Karagruppen träffas torsdagen 25.10 kl 12.30 på Fyren, för att diskutera och förbättra världen över en kopp kaffe. 

Artiklar

Musikgruppens första inspelning finns att lyssna på här