Musikprojekt-träff 24.4 kl 10

Vi träffas tisdagen 24.4 kl 10 på Fyren för att gå genom sångtexterna och börja öva. Ni som är intresserade att vara med i ett musikprojekt under vårterminen 2018 kan höra av er till Ann-Sofie Grankulla, tfn 050-3795 658.