Musikprojekt-träff 7.6 kl 12

Vi träffas torsdagen 7.6 kl 12 på Fyren för att gå genom sångtexterna och öva. Mera info av Ann-Sofie Grankulla, tfn 050-3795 658.