Spanska kursen / Engelska kursen

Språkkurserna i engelska och spanska har sommarpaus. Engelska kursen startar tisdagen 29.8 kl 13.15 och hålls ojämna veckor, spanska med Aslög Forsman, hålls jämna veckor och den startar 5.9 kl 13.15.