Spanska kursen / Engelska kursen

Engelska kursen hålls ojämna veckor på tisdagar kl 13.15, nästa gång 10.10. Spanska kursen med Aslög Forsman, hålls jämna veckor och nästa träff hålls 17.10 kl 13.15.