Spanska kursen / Engelska kursen

Spanska kursen med Aslög Forsman, hålls jämna veckor kl 13.15. Engelska kursen hålls ojämna veckor på tisdagar kl 11.30 (OBS ny tid!), nästa gång 24.4.