Aktuellt

NÖSS ordnar i samarbete med Ingves & Svanbäcks resebyrå en studie- och rekreationsresa till den vackra, lugna och trivsamma Medelhavsön Malta, som är belägen söder om Italien. Malta är en ö med 6 000-årig historia och minnesmärken från förhistorisk tid. Ön har bebotts av fenicier och kartager, och tillhört både det romerska och det grek-turkiska riket. Även araberna har besatt ön, men sedan början av 1100-talet har olika europeiska stater behärskat Malta.

Vi planerar att ordna en kurs i användning av smarttelefoner under vårvintern på Fyren. Om du är intresserad ska du anmäla dig till Ann-Sofie, tel 050-3795 658.

Mimosel gruppen träffas varannan onsdag (jämna veckor) kl 13 - 15 på Fyren med Ann-Mari Ekstrand. Vi håller nu sommarpaus t o m onsdagen 6.9.

Språkkurserna i engelska och spanska har sommarpaus. Engelska kursen startar tisdagen 29.8 kl 13.15 och hålls ojämna veckor, spanska med Aslög Forsman, hålls jämna veckor och den startar 5.9 kl 13.15.

 

Bowling gruppen tränar på måndagar kl 12.30 på Idrottsgården i Jakobstad.

Handarbetsgruppen ”Rätstickorna” träffas varannan måndag kl 12 – 14 (udda veckor) på Fyren. Höstterminens inleds 9.10.2017. Agneta Cederberg hälsar alla rätstickor välkomna.