Aktuellt

Svenska Synskadade i Östnylands februari månadsträff är lördagen den 10.2 kl 13 på Kajutan, Ågatan 33 E i Borgå. Lovisaborna anmäl er till Jonas tfn 040 964 4672 senast torsdag den 8.2. Välkommen!

Svenska Synskadade i Östnylands fredagsträff den 26.1 kl 10-11.30 är en kaffestund med medlemmana och vår rehabiliteringsrådgivare Ann-Catrin Tylli kl 10-11.30 på Kajutan, Ågatan 33 E, Borgå. Välkommen