Fredags program

Svenska Synskadade i Östnylands fredags träff den 17.11 går vi till Näse Gårds Galleri. Vi samlas på Kajutan, Ågatan 33 E i Borgå kl 10.45 tiden.