Aktuellt

Svenska Synskadade i Östnylands fredagsträff den 24.8 är en kaffestund kl 10 – 11.30 med medlemmarna och rehabiliteringsrådgivare Ann-Catrin på Kajutan, Ågatan 33 E, Borgå och därefter besök i Folkhälsans nya utrymmen.