Aktuellt

Svenska Synskadade i Östnylands januarimånadsträff blir OBS! på en fredag den 18.1 kl 13-15 på Kajutan Ågatan 33 E, i Borgå. Lovisaborna anmäl er till Jonas tfn 040 964 4672 senast tisdagen den 15.1. Vår rehabiliteringsrådgivare Ann-Catrin Tylli finns på plats. Och Sofia Eriksson från Folkhälsan kommer och berättar om folkhälsan i Borgå.

Svenska Synskadade i Östnylands fredagsträff den 8.2 kl 10-11.30 kommer minneshandledare Henrietta Janhonen från Minneslots Borgå till Kajutan, Ågatan 33 E, Borgå. Henrietta ger närmare info om Minneslotsen i Östra Nyland.