Guidning på Näsebacken i Borgå

Svenska Synskadade i Östnyland ordnar guidning för medlemmarna på Näsebackens kapell och gravplats kl 10 fredagen den 29.6. Därefter sopplunch på Furunäs kl 11.30 till självkostnadspris. Anmälning till Jonas senast 26.6 tfn 040 964 4672.