Höstmöte

 

Svenska Synskadade i Östnyland r.f håller stadgeenligt höstmöte lördagen den 25.11 kl 13.00 på Kajutan, Ågatan 33 E Borgå. Styrelsen.

Efter mötet ger vår rehabiliteringsrådgivare Ann-Catrin Tylli info och svarar på frågor. Lovisaborna anmäl er till Jonas tfn 040 964 4672 senast torsdag 23.11. Välkommen!