IT-stöd och PratSam

Har du problem eller frågor om PratSam kontakta Rolf Gustafsson tfn 040 539 2525 och har du IT-problem eller frågor ring IT-stöd person i Östra Nyland Cristian Söderberg tfn 050 462 6283