Aktuellt

Svenska Synskadade i Östnylands september månadsträff är den 22.9 kl 13 på Kajutan Ågatan 33E, i Borgå. Lovisaborna anmäl er till Jonas tfn 040 964 4672 senast torsdag 20.9.

Svenska Synskadade i Östnylands fredagsträff den 28.9 är en kaffestund kl 10 – 11.30 med medlemmarna och rehabiliteringsrådgivare Ann-Catrin Tylli på Espland, Drottninggatan 7 i Lovisa. Därefter Lunch till självkostnadspris och en rundtur i Esplanden med Susanna Räihä.