Aktuellt

Svenska Synskadade i Östnylands fredags träff, den 27.10 går vi till Näse Gårds Galleri. Vi samlas på Kajutan, Ågatan 33 E i Borgå kl 10.30 tiden. Välkommen

Svenska Synskadade i Östnylands oktober månadsträff är lördagen den 28.10 kl 13 på Kajutan, Ågatan 33 E i Borgå. Ann-Lis Öhman och Urda Lindberg kommer och sjunger för oss. Lovisaborna anmäl er till Jonas tfn 040 964 4672 senast torsdag 26.10. Välkommen!

Har du problem eller frågor om PratSam kontakta Rolf Gustafsson tfn 040 539 2525 och har du IT-problem eller frågor ring IT-stöd person i Östra Nyland Cristian Söderberg tfn 050 462 6283