September månadsträff

Svenska Synskadade i Östnylands september månadsträff är lördagen den 30.9 kl 13 på Kajutan, Ågatan 33 E i Borgå. Lovisaborna anmäl er till Jonas tfn 040 964 4672 senast torsdag 28.9. Välkommen!