Aktuellt

Svenska Synskadade i Östnyland r.f håller stadgeenligt Årsmöte, lördagen den 17.3.2018 kl 13.00 på Kajutan, Ågatan 33 E, Borgå. Styrelsen.

Efter Årsmöte berättar vår inbjudna gäst FSS:s ordförande Gunilla Löfman om sig själv och ger info från Förbundet. Lovisaborna anmäl er till Jonas tfn 040 964 4672 senast torsdag 15.3. Välkommen!

Svenska Synskadade i Östnylands fredagsträff den 23.3 är en kaffestund med medlemmarna och vår rehabiliteringsrådgivare Ann-Catrin Tylli kl 10-11.30 på Kajutan, Ågatan 33 E, Borgå. Välkommen