Sommarlunch

Svenska Synskadade i Östnylands Sommarlunch är fredagen den 15.6 i Borgå. Anmälning senast den 12.6 till Jonas tfn 040 964 4672.