Aktuellt

Svenska Synskadade i Östnylands september månadsträff är lördagen den 30.9 kl 13 på Kajutan, Ågatan 33 E i Borgå. Lovisaborna anmäl er till Jonas tfn 040 964 4672 senast torsdag 28.9. Välkommen!

Har du problem eller frågor om PratSam kontakta Rolf Gustafsson tfn 040 539 2525 och har du IT-problem eller frågor ring IT-stöd person i Östra Nyland Cristian Söderberg tfn 050 462 6283