Aktuellt

Svenska Synskadade i Östnylands februari månadsträff är lördagen den 10.2 kl 13 på Kajutan, Ågatan 33 E i Borgå. Gia Mellin-Kranck är programhållare. Lovisaborna anmäl er till Jonas tfn 040 964 4672 senast torsdag den 8.2. Välkommen!

Svenska Synskadade i Östnylands styrelse önskar Er alla en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År 2018.

Kajutan är julstängd från lördagen den 23.12.2017 till måndagen den 8.1.2018.