BOCCIA på nytt

Vi upptar BOCCIA spelandet i Eksalen Wasa från och med onsdag 28.3 kl.12-13. Därefter fortsätter boccian 11.4, 25.4 och 16.5 samma tid med Peter Sahlsten som dragare, tfn 050-5885103.