FUKTSKADA PÅ LYKTAN

På grund av en fuktskada på Lyktan så kommer kansliet och ALL verksamhet att tillfälligt flytta till Vasanejdens föreningars utrymmen på Korsholmsesplanaden 44 vån 2!
Kansliet flyttar från och med 14.1.2019. För mera information, kontakta Febe Mörk, tfn 045-321 3320 eller ordförande Andreas Kanto, tfn 050-537 6110.