Medlemsträff i januari

Medlemsträff ordnas på Lyktan torsdag 25.1 kl.13. Besök av kundrådgivare Thomas Lindholm och konstorschef Pia Utriainen från Kvevlax Sparbank. Information om bankens verksamhet. LOTTERI till förmån för föreningen. Banken bjuder på serveringen! Anmäl dig senast 23.1 före kl.14 på tfn 045-321 3320.